Nabídka zahradnictví - naše služby


Prodej rostlin, dřevin a dalších zahradnických potřeb

V našem zahradnictví nakoupíte letničky, balkonovky, byliny, dřeviny okrasné stejně tak jako stromky ovocné. Využijte náš samoobslužný skleník.


Údržba zahrad

Zajišťujeme kompletní celoroční péči o travnaté plochy. To zahrnuje veškeré činnmosti jako např. vertikutace provzdušnění trávníků, řez dřevin, odplevelování záhonů, hnojení rostlin, doplnění mulčovací kůry a další.


Zakládání trávníkových ploch, obnova trávníkových ploch

Zabýváme se také zakládáním a obnovou trávníkových ploch (tzv. revitalizace trávníku). Při založení trávníku je důležitý nejen dobře připravený podklad, ale také kvalitní osivo. Půda musí být vyčištěná od plevelů. Běžně se 3 týdny před založením trávníku používá postřik totálním herbicidem. Poté se půda hloubkově zpracuje (rotavátorem, v případě menších ploch rytím), nechá se slehnout a nakonec se vyhrabe a srovná. Po posouzení kvality půdy daného místa ji případně vylepšujeme dalšími substráty (pískem, kompostem) a přidáme zásobní granulovaná hnojiva. Vždy používáme kvalitní dlouhodobě působící hnojiva. Kvalitu kyselých půd dokážeme zlepšit přidáním dolomitického vápence. Touto úpravou se předejde mj. výskytu mechu.
Kromě klasického trávníku setého dodáváme také trávníky předpěstované tzv. kobercové trávníky (někdy nazývané rolované trávníky, svinované trávníky, travní koberce či drnování). Výhod použití kobercových trávníků je mnoho: rychlé ozelenění (realizace travní plochy během 24 hodin), stejnoměrná travní plocha, možnost pokládky téměř celoročně a další.


Dekorační vazba květin

Zhotovíme květinové vazby pro každou příležitost, sezónní dekorace a výzdobu interiérů. Nejčastěji dodávanými dekoračními vazbami jsou vazby dušičkové (tradiční věnec, miska, kytice), vánoční a adventní vazby, velikonoční dekorace, interirérové vazby (okrasné kytice a dekorace na stůl). Výrobou dušičkové a vánoční vazby se zabýváme od roku 1995. Kvalita našich výrobků spočívá ve velkém sortimentu použitých materiálů. Nabízíme dušičkové vazby od velikosti 15cm do 120cm průměru. Vánoční sortiment , svícny, stromečky, kaple.


Řez ovocných dřevin a živých plotů

Řez patří mezi základní zahradnické práce s dřevinami. Způsoby řezu se liší podle účelu a síly řezu, účelu a druhu dřeviny, růstu, údržby, pěstebního tvaru a stavu dřeviny, ročního období i stáří dřeviny. Řez ovocných dřevin se dělí především podle intenzity údržby a tedy použité technologie. V zásadě má mnohé prvky společné s řezem okrasných dřevin, avšak například obsahuje některé propracovanější metody v intenzivnějších tvarech dřevin, specifické ohledy na různý způsob růstu kultivarů a má mnohem větší význam pro praktickou ochranu rostlin před patogeny.
Pravidelné stříhání živého plotu je nezbytné k tomu, aby živý plot pěkně rostl a působil zdravým dojmem. Podle typu dřeviny lze ploty upravovat až třikrát ročně, jehličnany stačí přitom obvykle stříhat jen jednou za rok. Obecně platí, že střih je vhodné provádět na přelomu června a července, kdy končí jarní růst. Další stříhání by mělo být během srpna, aby se keře a stromky stihly připravit na zimu. O tom, jak hluboký by měl řez být, rozhoduje především bujnost růstu plotu.


Rizikové kácení stromů

Potřebujete pokácet strom, který neumožňuje jednorázové pokácení ze země? Každý strom má jiný tvar, růst, vlastnosti, rozložení koruny, náklon a mnoho dalších faktorů ovlivňujících možnost jeho kácení. Stejně tak místo kácení, terén a další okolní podmínky nemusí vždy umožnit snadné jednorázové kácení ze země. Naše zahradnictví Vám rizikové kácení zajistí.


Nenašli jste sortiment či službu, které jste hledali? Zeptejte se nás pomocí formuláře na konci stránky. Je možné, že jsme je zde neuvedli jen proto, že za dlouhá léta, po která se zabýváme zahradničením a s ním spojenými činnostmi, se pro nás stala naprostou samozřejmostí.